joi, 24 iunie 2010

Vulnerabilităţile României au crescut de la 10 la 15 în ultimii 4 ani

Proiectul Strategiei din 2006


1. Dependenţa accentuată de unele resurse vitale greu accesibile

2. Tendinţele negative persistente în plan demografic şi migraţia masivă

3. Nivelul ridicat al stării de insecuritate socială

4. Persistenţa stărilor de sărăcie cronică şi accentuarea diferenţelor sociale

5. Proporţia redusă, fragmentarea şi rolul încă nesemnificativ al clasei de mijloc în organizarea vieţii economico-sociale

6. Fragilitatea spiritului civic şi dificultăţile de manifestare a solidarităţii civice

7. Infrastructura strategică slab dezvoltată şi insuficient protejată

8. Starea precară şi eficienţa redusă a sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei

9. Carenţele organizatorice, insuficienţa resurselor şi dificultăţile de adaptare la cerinţele societăţii a sistemului de învăţămant; expertiza redusă, organizarea inadecvată şi precaritatea resurselor alocate pentru managementul situaţiilor de criză

10. Angajarea insuficientă a societăţii civile în dezbaterea şi soluţionarea problemelor de securitateStrategia de Apărare a Ţării 2010

1. Diminuarea capacităţii de aplicare a legii de către unele instituţii ale statului

2. Capacitatea administrativă redusă la nivel central şii local

3. Politizarea excesivă a unor instituţii, atât la nivel local cât şi naţional

4. Corupţia, cu implicaţji asupra funcţionării instituţiilor statului cu efecte negative asupra vietii cetăţeanului

5. Evaziunea fiscală, contrabanda şi practicile specifice economiei subterane

6. Lipsa unui mecanism coerent de previziune, prognoză, programare, planificare, execuţie şi control care să susţină conducerea bugetară în sistem multianual şi pe bază de rezultate, pornind de la coerenţă în formularea şi implementarea politicilor publicee în aşa fel încât să fie respectat nivelul unor indicatori care este stabilit în funcţie de diverse interese, înţelegeri şi tratate ale României pe plan internaţional

7. Dezechilibre bugetare generate de decizii politice greşite

8. Scăderea calităţi servicillor publice de sănătate

9. Crima organizată, presiunile şi influenţa pe care aceasta încearcă să Ie exercite asupra instituţilor statului, asupra mass-media şi asupra unor reprezentanţi ai clasei politice

10.Fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora; presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului

11.Decalajul de dezvoltare între regiunile României

12.Tendinţele demografice negative şi procesul de îmbătrânire a populaţiei

13.Calitatea scăzută a sistemulul de educaţie prin degradarea actulul educaţional, cu efecte directe asupra evoluţiei societăţii românesti prin deprofesionalizarea acesteia

14.Degradarea coeziunii familiilor ca urmare a fenomenului de migraţie, cu consecinţe puternic negative asupra copiilor şi tinerilor

15.Deficienţe în protecţia şi funcţionarea infrastructurii critice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu